ผู้เล่นเกมชื่นชอบหวยสามารถใช้หมายเลขสำคัญของหวยคือ เพื่อสร้างบทความตามความคิดของผู้เล่นโดยไม่ต้องสร้างหลายบทความเพียงแต่อย่าแสดงบทความใด ๆ อื่น ๆ

ข้อความข้างต้นมีความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดด้วยบทความที่ซ้ำกันจำนวนมาก